Äktenskapsförråd - EnklaAvtal till en säkherhet för framtiden!

- Ett betalt samarbete med EnklaAvtal -


Det är en otroligt härlig och underbar resa att, tillsammans med den man älskar få planera bröllop.


Vilken kyrka ska vi välja? Ska vi köra borgligt? Vilket datum ska vi köra på? Vad för kläder ska vi bära? Vilka psalmer och musik ska vi välja? Vilka ska vi bjuda? Vad ska vi bjuda på för mat? Alkohol eller inte?


Ja, inför bröllop är det många frågor som dyker upp och som ska se till att besvaras. Detta moment är många gånger en relativt krävande uppgift, något som har sin process och som tar sin lilla. Många saker ska hinna fixas och många andra delar tillkommer längs vägens gång.

- Det är mycket att tänka på helt enkelt.


I samband med planeringen kan det lätt bli att man då glömmer vissa mer, ”inte så självklara” delar att ta med i planeringen, som till exempel äktenskapsförord. För många är detta en del som känns främmande och inte direkt självklart, då både en skiljsmässa eller döden känns långt borta.


- Men om sanningen ska fram så kan denna del vara avgörande för framtiden. Ett skydd för varandra och även sina barn.


Ett äktenskapsförord fungerar som ett avtal mellan dig och din partner. I förordet kan ni bestämma att egendomar som tillhör eller tillfaller någon av er, ska stå fast vid samma person vid en eventuell framtida skilsmässa och bodelning. Vidare kan man också bestämma att egen egendom och tillhörigheter ska tillfalla ens partner ifall döden skulle inträffa eller om det finns specifika önskemål om bouppdelning inom familjen. Ett äktenskapsförord reducerar helt enkelt risker för konflikter, diskussioner och tjafs i framtiden.


- En helt klart positiv faktor för både dig, din partner och familj.


I dagens äktenskap är denna formulalitet inte direkt något som ligger naturligt utan något många gånger lämnas oskrivet.

Men i de äktenskap där ett förråd funnits skrivet, har följande underlaget visat sig haft en god roll i olika sammanhang. Inte bara när vid scenarion som skiljmässor eller dödsfall utan även när det kommer till områden som har med fördelning av eventuella förmögenheter att göra.


Hur gör man då för att skriva ett äktenskapsföråd?

Det hela är mycket enkelt. Klicka in dig på Enklaavtal.se och följ deras guide, när det kommer till att skriva ett äktenskapsförord.

På deras hemsida kan du både läsa och få hjälp med vad som bör tänkas på och hur du går till väga. I sin helhet är en upprättelse av en sådant här rättshandling enkelt, från första steget till att det slutligen registeras hos skatteverket.


- Dessutom behövs inga vittnen.


Så även om det inte är det mest intressanta eller roligaste att prata om delar som skilsmässa och döden vid planering av bröllop, så är det trots allt en mycket viktig del att ta med i planeringen.


Ett äktenskapförord kan alltså många gånger innebära ett undvikande av uppkommande konflikter, diskussioner och tjafs i framtiden.


0 comments