Ångest är en del av livet, en känsla som inte är farlig och kräver inte alltid vård.

Ångest kan vara riktigt obehagligt och energikrävande, men trots detta är inte ångesten i sig farlig och kräver inte alltid sjukvård. Känslan gästspelar enbart under en tidsbegränsad period.


Ångest är en naturlig reaktion


Känslan uppstår när kroppen tillexempel hamnar i stressande och hotfulla scenarion. Den fungerar som en form av överlevnadsinsikt, som beroende på triggande scenarion kan upplevas olika starkt beroende på utgångsläge och vilken person man är. Ångestkänslan är dock något som i slutändan alltid går över.


- Viktigt är dock att aldrig förminska någons ångest.


Ett scenario kan skapa olika ångestkänslor beroende på vilken person man är. Det kan vara känslor av oro, ängslan, rastlöshet, nedstämdhet och tyngd i bröstet. Oftast orsaker dessa känslor även svårigheter att andas, att man ibland kan uppleva hjärtklappning och att man gärna vill tänka att känslan aldrig kommer gå över eller att den kommer orsaka skada.


- Så är inte fallet. Ångesten försvinner och är som sagt inte farlig att känna.


Alla känner ångest mellan varven


Den är helt naturlig och är otrolig svår att undvika. Den kan hänga ihop med många faktor som uppkommer i vardagen, så som stress, förlust, nedstämdhet eller andra grundläggande sjukdomar, men den kan också uppkom utan triggande faktor. Oavsett vad orsaken är går den alltid att ta sig runt. Det går hitta verktyg som innebär att man kan lyckas hantera ångestkänslor utan att den tar över totalt.


- Första steget är att låta den komma och inte trycka undan den eller förneka att den existerar.


Prata om din ångest med andra och bemött den


Även om du inte alltid har svar på orsaken till ångestens uppkomst, så är det alltid till fördel att prata om den. Genom en öppen dialog ger du dig själv, men även andra personer bra verktyg att i framtiden hantera ångesten lättare. Parallellt med att du själv tränar upp din sårbarhet och gör hjärnan mentalt starkare, något som innebär att ångesten får svårare att påverka dig.


- Visa därför att den finns. Bjud in den och visa att du accepterar ångestens existens.


Hjälp är aldrig ett misslyckande


Är det däremot så att ångesten helt och hållet har övertaget om dagarna och att den är påverkar ditt liv totalt, då kan det vara bra att söka vård. Tveka inte!


Hjälpen som man kan få idag för sin ångestproblematik är bra och väldigt effektiv. Man får lära sig små enkla medel att ta till när den uppkommer. Det är definitivt inget misslyckande att söka vård, snarare tvärtom!


- Ju tidigare du söker, desto bättre är det!0 comments