780 000 personer har ett alkoholmissbruk i SverigeIdag är tillgängligheten av alkohol i samhället stor. Vilket innebär att risken för alkoholism är stor för individer. Sverige är ett land som ligger i topp när det kommer till att ha en mer lättare och tillåtande konsumering av alkohol, vilket ökar nivån av alkoholism.


Därav är det extremt viktigt att alltid vara varsam och försiktig när det kommer till att inta alkohol och ständigt se till att konsumera med måtta, eller ännu bättre avstå helt och hållet från att dricka.


Framförallt har du som har någon i omgivningen som drabbats av alkoholism eller ligger i riskzon att utveckla det, alltid ett ansvar att ta. Du bör se till att vara stöttande och förstående till personens situation och har aldrig rättigheten att förminska problemet eller hetsa personen till att dricka.


Alkoholmissbruk och Alkoholism är ett stort område och problem idag, det är inget påhitt eller skämt som går att lösa genom att man skärper till sig, dricker mindre mängder eller avstår från visa typer av alkoholhaltiga drycker.


Det är många människor som drabbats och som idag lever som nykteralkoholist på grund av ett ohälsosammt förflutet med denna drog och den norm som kommit blivit i vårt land. Ungefär 330 000 personer är alkoholberoende och 780 000 personer har ett alkoholmissbruk i Sverige.


Jag är en av dem sistnämnda, och kom även ihåg att alkoholismen drabbar alla i omgivningen!

0 comments