ALLA BARN SKA FÅ VÄXA UPP TRYGGT OCH SÄKERT!

Ungefär 1000 anmälningar om oro kring ett barns hälsa tas emot varje dag. Det innebär bokstavligen att 1000 barn riskeras fara illa och vara i behov av stöd eller skydd.


- En sanslöst hög siffra!


Ett barn kan fara illa på olika sätt. Det kan röra sig om sexuella övergrepp, misshandel, misskötsel, självskadebeteende eller andra mer verbala former.


Barn som far illa påverkas både psykiskt, fysiskt och socialt. Det som också skadas utöver detta är tilliten, tryggheten och förtroendet till vuxna - en faktor som många gånger påverkar barnets psykiska hälsa ännu mer och som även riskerar försvåra förmågan för barn att hantera och bearbeta traumat.


Likt de olika sätt ett barn far illa, finns det även olika sätt barn kan påvisa att de mår dåligt - allt från avvikande beteende, svängande humör till isolering, vidare till mer kroppsliga symtom som magvärk, huvudvärk, blåmärken, svullnader, ångest och sömnsvårigheter.


Som vuxen har vi som skyldighet att se till INGET barn far illa - varken fysiskt, psykisk eller socialt. Vi har som ansvar att säkerställa att barn får växa upp tryggt och säkert och att dem ha vuxna i sin omgivning som ser dem, bryr sig om dem och gör något för dem om det misstänks att dem på något sätt utsätts för fara.


Varje barn är i behov av en vuxen människa som tar sitt ansvar. Oavsett om det är ditt egna barn eller inte det rör sig om. Barn är barn och oskyldiga och de ska alltid oavsett, behandlas med kärlek, omtanke, lyhördhet och respekt.


Genom att som vuxen lyssna, visa intresse och visa att hen gör rätt genom att öppna upp när ett barn berättar något svårt kan vi förebygga och sätta stopp i tid. Det kan också öka möjligheten för barnet att hantera sitt mående och återfå tilliten till vuxna.


Och är du medveten om att ett barn far illa eller känner oro - gör en orosanmälan hos socialtjänsten eller ring åtminstone och rådfråga.


Alla barn ska få växa upp tryggt och säkert!

0 comments