ATT INTE PRATA OM SJÄLVMORD KAN SKADA MÄNNISKOR

Viljan att dö eller att begå självmord är en mycket vanlig tanke som ofta uppkommer i samband med kriser eller faser i livet som innebär stora förändringar.


Det finns inget säkert sätt att avgöra om en människa kommer ta sitt liv - däremot kan man se vilka grupper som det är mer vanligt förekommande.


Bland annat kan man genom statistik se att självmord är en vanlig dödsorsak bland män upp till åldern 44 år men att en ökning bland ungdomar tenderar till att skett genom de senaste åren. Det går också att påvisa att självmord är en mer vanlig dödsorsak inom hbtq-communityn.


Totalt per år begår ungefär 1500 människor självmord i Sverige.


De som de flesta som tar sitt liv har gemensamt är ofta att det finns någon form av psykisk ohälsa i bakgrunden som gör att de suicidala tankarna på att vilja dö uppkommer. Man har inte förmågan att helt enkelt inte se någon då annan utväg än att avsluta sitt liv i förtid.


Suicidalitet är givetvis både farlig och akut - något som vi alla måste ta på allvar och hjälpas åt att göra någonting åt, för de allra flesta skulle kunna leva ett bra liv om vi lyckas förebygga och förhindra självmord.


Hur skulle vi då kunna gå tillväga?


Jo genom att samhället sätter in tidigare åtgärder för att förhindra självmordsförsök - genom att kolla efter tidiga varningstecken där man snabbt sedan sätter in stöd, samtal och regelbundna utvärderingar. Det gäller också att man på en samhällsnivå aktivt arbetar med att motverka all form av mobbning, utanförskap och våldshandlingar runt om i samhället som kan leda till suicidala tankar.


Kollar vi lite på vad man kan göra på så gäller det att man våga visa att man bryr sig om en annan person - våga bemöta en som mår dåligt och ställa frågan om denne mår. Bemötande och lyhördhet är A&O när det kommer till att motverka och förhindra att någon begår självmord. Men det gäller även såklart att man visar god empati och att man försöker finnas där som ett gott stöd för den drabbade.


Om vi kan hjälpas åt med detta så har vi goda chanser att förändra framtiden och nå den nollvision som regeringen skapade fram och formulerade 2008.

0 comments