Att leva med psykisk ohälsa.

Vardagen just nu är och har varit till och från en ständig inre kamp och emotionell berg- och dalbana.


Mitt tillstånd ger upphov till förändringar i mitt känsloläge, från djup och intensiv nedstämdhet till energisk eufori och positiv livssyn. Dessa stämningslägen kan hålla i sig i flera dagar och ibland mer.


Tillståndet börjar bli besvärligt nu och påverkar i lika stor grad min make och närstående som för mig själv personligen på många olika plan.


Jag är medveten om vad det kan vara och har därför idag kontaktat psykiatrin för vidare hjälp och utredning.


Detta är utredning som jag tidigare inte kunnat göra pågrund av mitt tidigare alkoholmissbruk men nu när jag hanterat det problemet så är förhoppningen att jag kan få rätsida på allt och konstaterat att jag lever med diagnosen Bipolar sjukdom.

0 comments