Att skapa kön - varför är det så viktigt att sätta könsetikett på människan?

Vad är en man och vad är en kvinna? Vad är kvinnlighet och manlighet? Vad är det som avgör denna könsindelning? Varför är det då så viktigt att kunna kategorisera människor som feminina eller maskulina? Varför måste människor hela tiden förhålla sig till hur kvinnlig respektive manlig någon är?


- Ja, varför är det så viktigt att sätta könsetikett på människan?


Vid födelsen förväntas vi antingen vara kille eller tjej, beroende på vad som befinner sig mellan benen och inte nog med etiketten som tillges, så förväntas vi även vara på ett specifikt sätt beroende på vilket kön vi fått. 

En pojke förväntas bära blått, leka med bilar och ha kortklippt hår och en flicka förväntas bära rosa, leka med dockor och ha långt hår - men egentligen borde fokuset bara ligga på att se människan och låta hen vara precis som hen vill oavsett vad samhällets normsystem och förväntningar säger.  Mänskligheten skulle må så mycket bättre om de slapp anpassa sig till vad andra tycker och tänker. Både hälsomässigt men även för världens jämställdhet.  Människan heller framförallt inte födas i en kropp som innebär begränsningar eller krav som går samman med kulturellt etablerade föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt. - Könsetiketten idag skapar bara stress, krav och andra psykisk åkommor. Att skapa en förändring inom detta är en nödvändighet.  Men för att detta ska kunna ske måste vi alla hjälpas åt ”att skapa kön” annorlunda - eftersom det är vi som konstant gör kön genom att skapa och hålla hålla kvar i de olika könsnormerna. Processen är inte enkel eftersom betydelsen av manligt respektive kvinnligt är något som tränger sig in djupt i vår samhällsstruktur. - Men det går och egentligen behövs det heller inte speciellt mycket för att en förändring ska uppstå. 


Att skapa små förändringar i ens egen vardag kan vara tillräckligt för att vi ska skapa kön annorlunda och vakna upp till en hälsosammare morgondag.


Det behöver heller inte innebära radikala saker utan kan räcka med att man som pappa till ett sjukt barn väljer att stanna hemma från arbetet och istället låter modern få arbeta. Det kan också vara andra saker i vardagen som att våga säga nej, att hävda sin rätt till att känna efter och neka sådant som inte känns okej, trots att det den traditonella förväntningen/rutinen/ vanan säger annorlunda. Det finns mängder av olika exempel på hur man genom enkla handlingar kan skapa förändring för sig själv och samhället. Det handlar bara om vilja och att våga gå emot det traditonella för det går vara bra kvinnor och män på många andra mer hälsosammare sätt än de traditonella formerna.  - Kön kan skapas på många olika sätt och framförallt på mer hälsosammare och hållbara sätt än de samhället idag besitter.  Nu menar jag såklart inte att skapa kön innebär att man ska göra kvinnor och män till avbilder av varandra eller att samhället ska vara könsfritt - utan som tidigare nämnt handlar det om att skapa en mer hälsosammare och hållbarare livsstil utan begränsningar att vara den man vill vara.  - Oavsett vad som finns mellan benen eller på bysten.


En tanke värd att ta med sig och fundera på efter denna läsning;


Om det är skillnad mellan könen kvinnor och män så måste det vara likhet mellan kvinnor och kvinnor och på samma sätt måste män vara lika män för att det ska vara någon vits med att tala om skillnad mellan kvinnor och män. - Och så är det väl ändå inte, eller hur? 

0 comments