DET LIGGER EN ENORM STYRKA OCH ÄKTHET BAKOM VÅR SÅRBARHET

Har ni tänkt på vilken enorm kraft det ligger bakom vår mänskliga sårbarhet?

- Inte? Jo, men så är det faktiskt!


Det föreligger en enorm kraft bakom vår den om vi bara tar modet till att ”blotta” oss själva för omvärlden och det okända och struntar helt i andras eventuella reaktioner.

Det är sårbarheten som gör oss människor äkta, unika och mänskliga - men dagens samhällsnorm säger att vi ska gömma våra svagheter och istället skapa en fantasi om att vi är störst, bäst och vackrast.


Detta skapar en förvriden självbild och gör människan endast en otjänst - vi blir mindre äkta, lurar oss själva och tappar samhörighet med andra människor.


- Jag vet själv hur lätt detta är!


Hur lätt det är att gömma sig bakom sin egna fasad. Man vill ogärna visa sig svag eller sticka ut från mängden men framförallt är man rädd för att göra fel eller misslyckas.

Man lever hellre begränsad och en i fantasi om att man är oslagbar och utstrålar en falsk styrka och kraft om att man är stark och har allt saker under kontroll. 


Men förr eller senare kommer verkligheten förr i fatt.


Den slår tillbaka mot oss och visar våra brister, begränsningar, svårigheter och svagheter, men istället för att uppmärksamma dessa reser vi oss upp, borstar av oss för att sedan fortsätt på samma bana igen istället för att stanna upp och tänka. . .

Vad kan göra för att inte hamna här igen? Vad skulle hända om fasaden släpptes och jag istället erkände mina begränsningar och svagheter? Vad skulle hända om jag vågade ta risken och ta steget mot mina drömmar utan att bry mig om andras reaktioner? Vad skulle hända om jag levde det liv jag ville leva? Vad skulle det egentligen innebära att inte vara bäst i det jag tagit mig ann och plocka bort min inre perfektionismen?

Vad skulle egentligen hända om jag istället vågade visade mig sårbar?


Jo, låt mig säga som såhär; du skulle må så mycket bättre!

Även om det krävs mod att visa oss sårbara och släppa fasaden då den involverar självacceptans kring våra äkta jag, våra svagheter och misstag så skulle man i slutändan finna ett mer hållbarare välmående och ett stadium av både välbefinnande, samhörighet, kärlek och äkthet.


Att acceptera vår sårbarhet gör oss mer mänskliga. Vi erkänner våra brister och lär oss samtidigt acceptera andras. Vi lär oss även att se alla människors lika värde och hur man älskar, men framförallt lär vi oss hur vi kan vara vårt bästa jag utan att sätta krav på oss själva och vi lär oss gå vår egen väg utan att bry sig om vad andra tycker och tänker om det. 


Så släpp på fasaden och blotta dina äkta känslor. . . Våga visa dig sårbar för det är igen svaghet utan en enorm styrka och äkthet.

Testa


Du har ingenting att förlora bara allt att vinna. Livet kommer kännas så mycket lättare när du slipper fejka och låter ditt sanna och unika jag träda fram.

0 comments