Du skapar ditt eget öde. Låt ingen ta ifrån dig din frihet!

Det är endast du som bär ansvaret över dig själv, dina handlingar och beslut i vardagen.

Ingen annan människa kan säga eller bestämma vad du ska göra, utan du har själv kontrollen över ditt liv. Med hjälp av ditt sinne och ditt hjärta tar du rodret och väljer vad du vill göra eller inte göra.


Du är en fri människa! Med potential och förmåga att skapa ditt eget öde!


Låt ingen ta ifrån dig kontrollen över ditt liv och vardag, för utan kontrollen saknar du ett ansvar, som i sin tur innebär att din frihet tas ifrån dig.


Försöker någon ta makten över dig själv! Våga stå upp för dig själv. Konfrontera personen, ta tillbaka kontrollen och gå vidare.

Ingen annan människa ska få tillåtelse att stå i vägen för dig och ditt öde!


Men kom också ihåg att ha ansvar över sig själv, sina handlingar och beslut innebär också att det endast är du som får stå för konskevenserna som kan uppkomma längs vägen för dig.

0 comments