Framtidsfullmakt - skydda din framtid.

- Ett betalt samarbete med Lavendla Begravning & Juridik -


Har du funderat på vad som skulle hända om olyckan skulle inträffa dig? Hur skulle du vilja ha allt då? Vet du hur din partner skulle vilja ha det? Har ni tagit detta samtal tillsammans och gått igenom allt och löst delarna juridiskt korrekt?


- Det kan låta dramatiskt och extremt men detta är trots allt viktigt att fundera kring och samtala tillsammans om.Säkra upp framtiden


En olycka eller sjukdom kan inträffa fort och kan innebära att kropp och knopp slås ut totalt. Man förmår sig inte längre på att klara sig på egenhand, utan är tvungen att låta saker vila i partnerns händer. Det kan vara saker som ansökan om sjukpenning, abonnemang ska sägas upp eller att räkningar ska betalas. Men det kan också vara saker som att din partner måste komma åt dina bankkonton, för att räkningarna ens ska kunna betalas, då hens inkomst inte räcker till varje månad för att täcka allt. . . . Men så uppstår ett problem.


- Det saknas en framtidsfullmakt.


En fullmakt som ger din partner behörighet att komma åt alla dina privata tillhörigheter och data. Utan den kan inte dina bankkonton röras, utav någon annan än dig själv, abonnemang kommer inte kunna sägas upp och din partner får det väldigt svårt att sköta din ekonomi och andra angelägenheter. Plötsligt står hen där och förväntas lösa allt själv och kan inte röra något som tillhör dig.


- Just därför är en framtidsfullmakt en viktig del av ert liv tillsammans. Ni säkrar upp framtiden åt varandra.


Framtidsfullmakt


En framtidsfullmakt är något man kan ge en eller flera personer man litar på, som innebär att ni säkrar upp framtiden för både dig och din partner, ifall om oförutsedda händelser skulle inträffa. Fullmakt ger sedan i sin tur den eller de utvalde möjlighet att gå in och hjälpa till med sånt som du inte längre förmår dig ha möjlighet till, efter det att du drabbats av en varaktig olycka eller sjukdom. Det som är viktigt att tänka på är att man utser någon man verkligen litar på och som man förutsätter gör sitt allra yttersta för en själv i alla tänkbara situationer.


- Personen som tar emot fullmakten kallas för fullmaktshavare.


Framtidsfullmakten är något som alltså skrivs i förebyggande syfte och är ett alternativ till god man och förvaltare.


Jag har lärt mig


Jag har lärt mig hur viktigt detta faktiskt är att se till att skapa. Framöver nu, redan snart tänker jag därför se till att jag och maken pratar ihop oss om detta så att vi efter det kan ta juridisk hjälp från Lavendla och få till en framtids fullmakt. Företaget känns efter påhälsning väldigt säkra, kompetenta och ger riktigt med information på deras sidor kring allt från familjejuridik, begravningsfrågor och fullmakter.


Rekommenderar er läsare att ni går in och tar del av deras utbud och information. Passa på att säkra din framtid genom att skriva en framtidsfullmakt du med!


- Gratis mallar och exempel finns på deras hemsida!

0 comments