INTERVJU: Ett samtal om psykisk ohälsa med Sofia Dalén.

I denna intervju får du möta Sofia Dalén. Kvinnan bakom succé-kanalen Paradrätten, som med sina fem säsonger och över fem miljoner visningar bjuder på härliga samtal med olika profiler framför spisen.

Att intervjua en person som lever på toppen av sin karriär och med många meriter på sitt CV, som skådespelerska, TV- och radioprofil och populär YouTube-stjärna är alltid lika intressant. Det borde vara personer med ett relativt bekymmersfritt och balanserat liv, med tanke på att dem lever på sin dröm. Men när man går ner på djupet, sätter sig ner och samtalar med personer som Sofia märker man relativt snabbt att det finns något mer bakom hennes otroligt smittsamma leende och humor.

Bakom denna 30 år gamla tjejs skal och humor finns det något mer allvarligt. Ett djup som inneburit en viss kamp, framförallt när det kommer till områden som inneburit prestige och alltid leverera upp till sina egna och andra förväntningar.


- Jag har själv alltid haft en ganska prestationsbaserad personlighet, där jag ibland haft svårt att veta skillnaden på vad som är ren inspiration eller vilja att underhålla och vad som är prestationsångest, något som jag gjort bara för att passa in eller bli omtyckt för, säger Sofia.

Idag tycker jag mig blivit bättre på att hantera detta och min prestationsångest. Kanske tack vare att jag faktiskt lärt mig se mitt värde och att jag faktiskt är bra på det jag gör och kan få finnas utan att hela tiden behöva överbevisa mig.


I övrigt, utöver prestationsångesten har jag varit ganska förskonad från "svår" psykisk ohälsa, men varit vittne till den via vänner som mått dåligt och dem fallen gjort mitt bästa för att finnas som ett bra stöd.

Att Sofia inte behövt uppleva den psykiska ohälsan i lika stor utsträckning som många andra i hennes närhet, tror hon beror på ren tur och något som hon känner sig otroligt tacksam för då hon är medveten om hur tungt och hårt det verkar vara för andra.

Även om Sofia uttrycker att hon haft tur som inte behövt uppleva den tunga biten av vad den psykiska ohälsan kan åstadkomma uttrycker hon en tydlig beslutsamhet i att den behövs beröras, då den ständigt gör sig påmind i samhället.

- Jag tror att människor generellt sätt upplever psykisk ohälsa i mer eller mindre utsträckning genom hela livet och även om jag inte genomlidit den tunga biten av den, så är det något vi måste samtala om, uttrycker hon

.

Psykisk ohälsa är inget att skämmas för, utan något som är viktigt att belysa inom alla ålderskategorier, kön, klasser och sociala grupper. Den kan vara svar på mycket man undrat genom livet. Både när det gäller sitt eget beteende och mående, men också andra personers.


Jag tycker det är väldigt intressant med det mänskliga psyket och söker mig till information om allt från beroenden till trauman och diagnoser. Jag visar själv absolut tendenser på en viss bokstavskombination, men det har aldrig varit på nivån att jag inte klarat mig i skolan eller i livet, därför har jag aldrig gått vidare med den biten. Men den finns där, definitivt likt så många andra i världen.

Sofia fortsätter sedan med att mycket av den ohälsa vi människor idag får hantera är beror på den värld vi lever i. Kultur, media, patriarkatet och klimatet är bara några få områden som hon tror formar och pushar oss åt olika håll i vårt mänskliga mående.


- När det gäller männens mentala mående är nog en stor anledning våra sociala traditioner, genus, bilden av maskulinitet och makt, börjar Sofia förklara.

Vi lär inte pojkar att det är okej att gråta och vara känslig. Vi tröstar pojkar på ett annat sätt än flickor. En pojke som är ledsen behandlas ofta som att han är arg medan en arg flicka bemöts som att hon vore ledsen. Det skapar en stor lucka i det binära samhället som i vuxen ålder visar sig genom att kvinnor vågar visa och prata om känslor - det anses feminint och kvinnligt. Medan män inte kan gråta, utan förväntas vara hårda och har kanske därmed svårare att dela med sig av områden som psykisk ohälsa och ångest eller kanske rent av har svårt att veta vad ångest är eller hur det känns.


Utöver det är det också en generationsfråga. Vi är produkter av vår föräldrageneration som i sin tur har en ännu mer stängd föräldrageneration när det kommer till kommunikation om känslor och mående. Unga människor idag är, trots internet och sociala medier, även de en direkt produkt av sina föräldrar så även om det finns mer information och stigmat har minskat finns det mycket att önska när det gäller samtalen kring psykisk ohälsa. Vi måste tidigt visa barn att det är okej att må dåligt, bli ledsen, få ont i magen av oro eller att gråta.


Jag tror tyvärr även sociala medier har gjort barn och ungdomar mycket mer medvetna i en tidig ålder än tidigare. Men bara för att de blir medvetna om utseende, ideal, kroppar, politik, pengar, kläder, status och liknande i en ung ålder betyder det inte att de har ett kritiskt tänkande. De behöver fortfarande lära sig källkritik och att sålla i de perfekta flödena men det är svårt. Därför tycker jag influencers och övriga vuxna har ett stort ansvar när det kommer till att vara en förebild. Vare sig de vill eller inte är de förebilder för unga människor.

Vi alla måste lära oss att verbalisera hur vi mår.

Att prata om dessa områden och psykisk ohälsa tror Sofia är den rätta vägen att gå för att förhindra att fler hamnar i mörkret. Hon tror att ju mer vi pratar om detta, desto bättre kommer det bli. Utöver det tror hon även att det är viktigt att försöka hitta ett lugn i sig själv och en självkänsla som gör att man inte blir lika påverkbar, utan kan finna en väg där man utgår från vad som är viktigt för just sig själv.


- Vi kommer alla må dåligt i olika perioder, vissa mer än andra och då är det viktigt att vi har en stadig grund att stå på hos oss själva, säger Sofia. Men det är självklart också viktigt att samhället erbjuder hjälp och stöd. Genom att prata om det, sina känslor och sitt mående skulle jag säga resulterar i att vi går mot detta mål.


Personligen har hon inte svårt att öppna upp kring sitt mående till andra, även om hon alltid strävar efter att vara positiv och inte klaga.


- Även om jag alltid försöker vara glad och positiv, så finns det självklart tillfällen där jag bara behöver få klaga. Men att prata om hur jag mår är ingenting jag generellt sätt tycker är jobbigt, däremot kan det vara jobbigt att behöva förklara vissa detaljer för människor jag inte känner så väl, men det ser jag som integritet och det är nog bara sunt, förklara Sofia.


Det är tydligt kring vad Sofia tycker gällande hur samhället ska lyckas förändra synen och problemområdet gällande psykisk ohälsa. Förutom ett öppet klimat kring hur varje individ mår och rollen som förebild som vi vuxna behöver ta på oss, förklarar Sofia även att vi alla måste lägga ner att skam belägga och skapa förståelse kring att den psykiska ohälsan grundar sig i så mycket mer än vad vi är medvetna om.


- Vi måste hjälpas åt att skapa ett bättre klimat kring den psykiska ohälsan. Vi får aldrig skam belägga människor som mår dåligt. Psykisk ohälsa grundar sig i så mycket, allt från trauman till ren genetik, säger Sofia. Om vi är öppna i sinnet för att vi alla kan må dåligt och att det finns hjälp att få, tror jag tids nog att psykisk ohälsa skulle börja ta på samma allvar som den fysiska.


Vi bör också försöka belysa de ideal som rådet i samhället, att de flesta grundar i en patriarkal och kapitalistisk struktur. Vi lever i ett samhälle som är byggt efter den manliga blicken och det är dåligt för oss alla. Om vi kan luckra upp gamla föreställningar om hur kvinnor och män bör vara kan vi komma framåt. Då behövs starka förebilder och action på politisk nivå.


Vidare förtydligar hon även att det finns enkla små steg att ta på individnivå också. Utöver att skapa ett öppet klimat och prata om problemen, så gäller det även att vara en bra lyssnare. Att vara en bra lyssnare är nästan viktigast när det kommer till att lyckas eliminera skambeläggning och tystnaden kring den psykiska ohälsan tror Sofia. Utan lyssnandet och visa att man finns där kommer klimatet kring den psykiska ohälsan aldrig förändras.

- Jag försöker ställa frågor utan att gå för hårt på och sedan försöka ge personen perspektiv och understryka att den inte är konstig eller misslyckad för att den mår dåligt, börjar Sofia berätta.


Våga är viktigt! Jag har åkt med vänner till psykakuten mitt i natten efter olika händelser och jag har vågat fråga de obekväma frågorna, för då tror jag man kan komma personen närmare och få den att känna förtroende. Jag brukar alltid uppmana personen att söka hjälp - vare sig det handlar om att försöka börja i terapi eller att ta tag i ett destruktivt beteende eller beroende.


Att ta hjälp är inget fel eller något man ska skämmas över understryker Sofia. Det är ett bevis på styrka och genom hjälpen kan man hitta nya delar av sig själv samt verktyg att ta med sig framöver för att hitta tillbaka till en balanserad vardag.

Hon själv aldrig behövt terapi eller den hjälpen, men har på egenhand ändå fått leta efter verktyg och saker som fått hennes vardag och hälsa att fungera. Det har varit en process under en längre tid.


- Jag försöker allra främst hela tiden satsa på det jag verkligen vill göra, berättar Sofia. Jag vill inte jobba med något som får mig att må dåligt eller räkna ner tiden tills arbetspasset är slut. Jag vet vad mina förmågor är så varför inte satsa på just det?


Det varit viktigt att göra det man vill göra i livet, så resonerar iallafall jag.


Sofia upplever att hon med detta befinner sig på en bra plats i livet där hon mår bra, är vid god hälsa och skapat sig en tillvaro som känns fin. När vardagen fylls av stress försöker hon lugna sig själv genom mindfullnessövningar och promenader. Utöver det använder hon även hörlurar under hela sitt vakna dygn.


- Stress blir framförallt lätt närvarande när jag befinner mig i en karriärssväng där allt går väldigt snabbt och där jag sköter allt själv - från företaget till redigering av videos till möten till mail till inspelningar till förhandlingar till pappersarbete till allt där emellan. Då är verktygen jag hittat effektiva för att hålla mig stadigt på fötter, berättar Sofia.


Balansen och rätt verktyg är för Sofia viktiga i hennes liv. Men framförallt har hon också märkt en skillnad från det att hon börjat tacka nej till saker. Det har hjälpt henne med prestationsångesten, då det fått henne att inse att det bara är hon som tar besluten och sitter på makten över sin situation. Att tacka nej visar henne tecken på självrespekt och hon inte behöver vara alla andra till lags hela tiden.

- Jag försöker bli ännu bättre på att tacka nej och även ta hjälp, säger Sofia. Ingen tackar dig om du bara säger ja och ställer upp för alla andra på jobbet men aldrig får samma ansträngning tillbaka. Att inse mitt värde har varit viktigt! Jag har varit alldeles för mycket en "duktig flicka" genom livet och det har bara fört med sig stress, press och prestationsångest. Något som också varit och är viktigt för mig är att njuta av att umgås med mig själv och känna mig nöjd med att vara själv.


- Jag vill trivas i mitt eget sällskap och det gör jag, förklarar hon.


Sofia ser ljust på sin egen framtid. Hon berättar att hon kommer höras och synas lite här och där framöver. Hon ger även tipset till dem som vill höra mer om henne att lyssna på hennes podcast Widerström Dalén. En podd där man får möjlighet att hänga med i livets svängar. Serien Paradrätten på YouTube kommer även fortsätta, där man som tittare får hänga med henne på jobbet. Utöver dessa saker drömmer hon om att få skriva böcker, stå på scen framöver, syssla mer med humor och skådespeleri.


- Häng med, avslutar Sofia.


0 comments