JAG TROR DET ELLER KÄNNER DET – SÅ DET MÅSTE VARA SANT

En av människans största utmaningar är att inte låta vår inre röst ta över kontrollen – att bibehålla insikten till att vi inte är våra tankar även om dem kan vara så övertygande att vi gärna vill tro dessa istället för att ifrågasätta.

Vi accepterar helt enkelt tankarna till ett nominellt värde. Tankarna förvandlas till sanna konstateranden – som leder till bristande självkänsla och som sedan kan skapa andra former av negativa mentala konsekvenser.

Att låta den inre rösten ta över gör att man försätter sig själv i ett läge som kan vara otroligt jobbigt att förändra – ljuset i tunneln upplevs inte finnas utan istället dras man med en inre kritiker som hela tiden ”naggar” på allt man gör.

Rösten övertygar oss om att vi inte duger till, att vi inte gör tillräckligt bra eller inte förtjänar något som gör oss lyckliga. . . En övertygelse som vi lyssnar och tror på även om inget av vad den säger oss är korrekta eller sanna.

Nej, vi ska inte alltid lyssna eller tro på allt vad våra inre röster säger oss. Vi bör skapa oss en medvetenhet kring dem och ifrågasätta dessas påståenden.

Hur kan man då göra för att inte låta ens inre röst ta över? – Här nedan listar jag 6 frågor man kan ställa sig om man känner sig fasthållen av sin inre röst.

1. Varför uppkommer detta påstående? Finns det underlag eller någon logik i det hela?

2. Sätter jag för höga krav på mig? – Skulle rösten avta om jag lägger allt på en lägre nivå?

3. Koncentrerar jag mig mer på mina svagheter än mina styrkor?

4. Har jag en tendens till att hoppa fram långt i förväg istället för att fokusera på nuet?

5. Hur har det gått tidigare när jag försökt mig på liknande scenarion som det jag nu funderarar på att ta mig ann?

6. Vad skulle ske om jag ändå prövade att gå emot min inre rösts påstående?

Vår inre röst har en stor inverkan på oss – många gånger mer än vad vi själva är medvetna om. Den påverkar nästan alla aspekter av vår hälsa och vårt välbefinnande – inklusive vår tänkande.

Därför är det viktigt att inte alltid lyssna och tro på vad den inre rösten har att säga dig. Det gäller att arbeta på att inte låta den ta över – skapa sig en bra grund att stå på när den inre rösten försöker ta över för att skapa dig ohälsa.

Har du några bra tips och verktyg du använder dig av för att inte låta dig påverkas av din inre rösts negativa påståenden eller för att ändra negativa tankemönster? – Skriv gärna en kommentar.

0 comments