Lekens påverkan på barns inlärningsförmåga och välbefinnandeDet främsta faktorer som stoppar ett barns inlärningsförmåga är bristen på fantasi, utanförskap eller oss vuxna. När barn får leka ostört, i en sammanhållen grupp finns det ingenting som stoppar dem.


Barn kan vara vem eller vad de vill, i vilken miljö eller tidsepok de vill och kan skapa egna föreställningar över saker och ting - hur det var förr och hur de tror framtiden kommer se ut.

Genom leken används fler än ett sinne och genom leken bearbetas intryck som dyker under själva leken, som sedan utforskas och ombildas till positiva reaktioner på barns personliga utveckling. De får genom lek chansen att utforska, lära känna omvärlden och bygga upp en samhörighet och vänskapskrets.


- Olika viktiga faktorer som enbart gynnar välmåendet.


Leken bygger nämligen upp en positiv inverkan på barns inlärning, både på det psykiska och fysiska planet. Som vuxen är det av stor vikt att tillåta barnen att hitta på och forma leken, då även detta har en betydande roll för deras välbefinnande, men även hanteringsmöjligheter i vardagen.


Jag skulle vilja säga att barn som får möjligheten att leka mycket utvecklar förmågan att söka efter möjligheter i de eventuella hinder hen kan påträffas av i framtiden. En styrka som inte bara möjliggör framtida utveckling utan som även enbart kommer gynna barnets mentala välmående positivt.


- Det finns även studier som påvisat att barns lek skapar-, utmanar-, motiverar- och kritiserar varandra på ett annat sätt än vad vuxna gör.


Som jag nämnde tidigare så är det viktigt att man som vuxen låter barn leka ostört, men lika viktigt som det är att låta barn göra det, är det att se till att hela tiden eftersträva att leken fortsätter och inte dör ut. Genom att införa leken i vardagen kan man utan att störa, hjälpa till att styra sitt barns vidare utveckling, på så sätt kan även vardagssysslor, studier eller andra skrämmande och läskiga saker bli till något roligt, positivt och motiverande för barnet, som sedan kan gynna barnet. Leken kan även övervinna barns rädslor och oro om man hjälper dem på rätt sätt.


- Likt oss vuxna, är även barns stress, oro och kropp styrd av hormoner.


Vi är nog alla medvetna om vad hormonerna Dopamin och Serotonin gör med människan?


När människan får känna på glädje, skratt och ha roligt frisätts dessa hormoner och har en stor positiv inverkan, både psykiskt och fysiskt. Dessa två hormoner är två naturliga sätt att minska och eliminera stress, oro och ångest. Dopamin och Serotonin är nämligen de två hormoner som gör att vårt välbefinnande ökar.


Frisättningen av dessa sker även hos barn. Inte allra minst från när barnen leker. Under lek är barn oftast mycket glada, de skrattar och har otroligt roligt tillsammans.


- Om vi vuxna börjar ha detta mer i åtanke, så skulle jag säga att vi har mycket att vinna.


Genom lek kan även rädslor övervinnas och därmed välbefinnande öka, om man bara som vuxen hjälper dem på rätt väg och ser till att tillfället blir ett roligt och positiv stund. Det kan vara att stötta ett barn som är rädd att utföra något som upplevs skrämmande, genom att få barnet att fantisera om att det skrämmande är något helt annat, icke läskigt.


Det kan till exempel vara att tillsammans med barnet leka och låtsas att den skrämmande skogen ni måste gå igenom för att komma hem, istället är en förtrollad skog som leder till ett stort vackert slott, eftersom slott, prinsar och prinsessor är stora favoriter hos barnet. Detta kan innebära att skogen inte alls känns lika skrämmande längre. Skogen blir istället en fantasiplats och lek, som istället blir rolig och som frisätter Dopamin och Serotonin som inverkar positivt på barnet. (dessutom får barn och vuxen en fin stund tillsammans)


Jag tror definitivt att detta sätt kan gynna både utvecklingen, inlärningsförmågan och välbefinnande hos barn.


Om vi vuxna kan hjälpa till att göra fler saker roliga för barn och till en mer lek, som ger mer positiva och lustbetonade känslor så kan vi skapa en positiv förändring hos barn, både på ett psykiskt men också fysiskt plan.


Lärande och livet ska vara roligt, det fångar uppmärksamheten med ett glatt sinne. Genom att göra vardagssaker eller skolundervisningen mer rolig, så kommer fler barn lära sig något nytt samtidigt som de får känna på ett mer positivt välbefinnande.


- Tvekar du på min reflektion?


Testa åtminstone. Låt oss göra det vi kan för att göra barns vardag til en mer lek så att vi kan stärka deras inlärningsförmåga.

0 comments