LIVET ÄR SVÅRT. DET ÄR TUFFT ATT VARA MÄNNISKA

Livet är svårt. Det är tufft att vara människa, men ingen har heller påstått att det skulle vara enkelt. Ju tidigare i livet du inser det – ju lättare blir det att leva.


Människan är otroligt avancerade och komplexa varelser. Många gånger svåra att helt förstå - ingen är den sig andra lik, vilket gör det svårt att skapa förståelse kring varje enskild människas existens.


Vi är alla formade av unika livsbakgrunder och kommer med olika bagage och alla tror vi också att världen finns för just var och en av oss och när något går emot oss, upplevs världen gå emot oss totalt.


Kanske är det så. Det kanske stämmer det delvis att världen går emot oss när livet stöter på hinder som gör det svårt att leva men oavsett vad så har ingen heller sagt att livet skulle vara enkelt att leva.


Som de komplexa organsimer vi är, med en väv av olika problem och upplevelser som uppkommer under vår tid här på jorden och som innefattar både kropp, psyke och själ så vore det högst ologiskt att livet skulle vara en dans på röda rosor.


En del av att vara just människa är att stöta på hinder och må dåligt mellan varven. Det vore rätt ensidigt annars och det är något vi måste skapa en bättre förståelse och acceptans kring. Vi borde skapa oss ett djupare plan när det kommer till vårt synsätt att vara människa.


Vi behöver börja reflektera över hur vi själva är, hur vi ser på livet och vad vi själva gör för att påverka vårt levnadssätt, tillsammans med att skapa acceptans och insikt till att livet är tufft - att det är svårt att vara människa.


Vi behöver helt enkelt lära oss se mänskligheten med andra ögon.


Insikten kommer i sin tur då göra oss mer ödmjuka till oss själva och skapa en förståelse kring att vi ibland hamnar i oönskade situationer som innebär att vi måste anstränga oss hårdare för att ta oss därifrån - att livets goda inte serveras på ett silverfat.


Det skulle innebära att vi även gör oss mer benägna att skapa oss en bättre livsstil och hjälpande och lättsammare attityd mot oss själva och vi skulle förstå att världen inte alls vänder oss ryggen till när vi mår dåligt även om vi gärna snabbt vill tro det.


Vi skulle då i våra allra sårbaraste, ensammaste och mörkaste stunder då världen upplevs vända oss ryggen till få insikt i att världen i själva verket är på vår sida. Att det varit vi som tidigare skapat fel bild och agerat utifrån det synsätt och levnadssätt, där universum konstant kretsar kring var och en av oss.


Ett levnadssätt som inneburit att när vi hamnat i ett scenario där vi mått dåligt skapat oss själva svårigheter att se den verkliga verkligheten.


Vi skulle också skapa oss en mer förståelse till att kropp, psyke och själ är en väv av trådar som i slutändan hänger ihop med varandra, som innebär att om man drar i en kommer alla de andra delarna att påverkas. Kropp, psyke och själ är alla tre delarna precis lika viktiga för hälsa och välbefinnande.


Vi måste börja se oss själva som en helhet.


Att de tre delarna är precis lika viktiga för att vi ska kunna känna harmoni, balans, välmående och glädje, men framförallt att livet inte är enkelt, aldrig kommer bli enkelt och att ingen någonsin påstått att det skulle vara enkelt att vara människa.

0 comments