Lycka och hur den hör ihop med psykisk hälsa.

Det är inte helt enkelt att skapa definitionen av begreppet lycka. Innebörden är mycket bred.För att skapa förståelse och svar på begreppet behöver man gå in mer på djupet, men för att sammanfatta ordet snabbt och ytligt skulle man kunna beskriva lycka som en "tillfällig" känsla som är beroende av välmående som präglas av trygghet, meningsfullhet, hälsa samt det mänskliga välbefinnandet.


- Begreppet har alltså en stark koppling till människans mentala hälsa och känslor.


Vad menar jag då med en tillfällig känsla? Jo helt enkelt en känsla som kommer och går när vi finner något som får vår inre känslor att bubbla lite extra men som sedan sakta ebbar ut. Små speciella tillfälligheter som tillexempel en förälskelse, doften av nyklippt gräs eller nybryggt kaffe på morgonen.


- Alla dessa exempel bringar en känsla av lycka.


Men med tiden lägger sig känslanr. Lycka är alltså inte konstant utan behöver finna andra vägar att ta sig runt, med målet att återfinnas hos människan med önskan om att hållas kvar. Något som de flesta människor gärna vill.


- Människan söker då andra alternativa ”kickar”.


LYCKAN HAR EN STARK KOPPLING TILL MÄNNISKANS MENTALA HÄLSA

När människan mår bra existerar det flera stunder i livet där lyckan gör sig påmind på ett tydligt sätt. För vid en god mental hälsa finns en känsla av välbefinnande och livsglädje och meningsfullhet. Människan förmår sig på att hantera livets normala påfrestningar och har förmågan att utforma en fungerande vardag.


När den mentala hälsan är god skapas också uppskattning och glädje till olika saker som är av betydelse för att lyckan i sin tur skall bli återkommande och "långvarig".


Det innebär att man vid en god mental hälsa skapar sig en positiv bild av arbetet, föräldraskap, sociala samspel och framgång men också medveten närvaro som handlar om här och nu.


- men som tidigare nämnt så är även denna lycka kortvarig, även om den är mer långvarig än den som framkommer vid andra anledningar. Som tillexempel ting och konsumtion av en annan efterlängtat pryl.


UNDERHÅLL & MEDVETEN NÄRVARO


All lycka behöver underhåll för att den ska hållas kvar. Det gäller att hela tiden hitta det där extra som får en att må bra och att försöka undvika att tänka för mycket på morgondagen.


Allt för att inte få motsatt effekt som ängsla och andra former av obehag. Dessa känslor kan innebära att lycka försvinner bort och ersätts med olycka och ohälsa, där man i samband går miste om det bästa i livet.


- Lyckan lyser då gärna med sin frånvaro.

TÄNKA ELLER KÖPA LYCKA

Människan tror gärna att lycka är något som man kan köpa sig till - att handväskan man suktat efter under en lång tid skapar lycka när den äntligen finns i ens hand.


- Så är det tyvärr inte.


Det går heller tänka sig till lycka för förr eller senare överlistar känslan en och försvinner bort igen. . .


Utan som tidigare nämnts, behöver man arbeta upp den med mer hållbara saker och för att bevara den krävs dagligt arbete. Det måste också skapas en insikt i att den också naturligt kan avta för att sedan återkomma.

- Vi kikar på känslan av förälskelse.


Jag tror de flesta vet hur underbart och härligt det är att känna den känslan. Hur det bubblar inombords och hur lyckliga vi känner oss. Vi är också medvetna om att känslan, med tiden lägger sig och att förälskelsen avtar.

Men även om känslan med tiden lägger sig så ersätts den med andra känslor som uppkommer vid dagligt arbete så som; trygghet, glädje och tillit. Som en bonus på dessa känslor känner vi också en otrolig kärlek till personen.


Lyckan som avtar i samband med att förälskelsen försvinner, men ersätts istället med andra känslor, som i sin tur skapar en ny och annan form av lycka.

STRÄVA EFTER ATT HÅLLA KVAR I DET POSITIVA

För att sammanfatta det hela; Lycka är något som inte bara existerar, den behöver arbete och positiv energi och en god mental hälsa.


Människan behöver inse att känslan uppkommer i det vardagsnära. Hen behöver lära sig hålla kvar i det som ger mer långvarig mening i vardagen och livet. Känna känslorna de bringar och inte släppa taget även om lyckan passerar sakta och omärkbart, utan skapa sig insikt och tilltro att känslan kommer åter men ersätts av annat.

- Ett leende till någon kan övergå till skratt tillsammans. Båda känslorna bringar lycka även om den är från olika anledningar.

Arbeta för en god mental hälsa och skapa insikten i att lyckan kommer och går. . .

0 comments