MEDOGRAF - En community med syfte att skapa en bättre hälsa!

- Ett betalt samarbete via Interlaced Influencers -

Att människan mår bra av att ha ett socialt samspel med andra, vet vi nog alla stämmer lika väl som vi vet att det gör underverk för hälsan. Det ligger i människans natur att söka socialt samspel med andra. Vi är ett flock djur som vill känna tillhörighet och uppskattning.


Ett gott socialt liv ger goda förutsättningar för en god hälsa, det har flertal forskningar och studier bevisat, både på det fysiska och det psykiska planet. Men dock är det långt från alla som har detta sociala liv. Många människor lever idag i ensamhet och social exkludering, och förutom att det för denna personen kan kännas ledsamt och tråkigt kan det även vara otroligt skadligt, för visste ni att bara känslan av ensamhet och social exkludering aktiverar samma delar i hjärnan som aktiveras vid fysisk smärta.


- Jo, det är faktiskt sant! Detta kunde man se genom en studie, där försökspersonerna fick kasta en boll mellan varandra i ett virtuellt spel. Detta spel var i sin tur riggat som gjorde att deltagarna inte kände av att det under tidens gång blev allt mer exkluderat av de andra. Under denna tid undersöktes deltagarnas hjärnor och forskare kunde då se hur deras hjärna arbetade under aktiviteten och hur den socialt exkluderade personens hjärna reagerade vid själva exkludering. Med hjälp av fMRI-kamera upptäckte man då att det faktiskt gick att se i hjärnan att en människa blir socialt exkluderad ur en grupp - att det faktiskt påvisar en smärta.


Att människor idag ska behöva känna sig ensamma och socialt exkluderad ska inte få existera, framförallt inte när det påverkar hälsan på så många olika sätt och när det finns så mycket annat i vår vardag som präglas av sjukdom och ohälsa. Alla ska ha rätten till att känna gemenskap, tillhörighet och att det finns folk som lyssnar på en och som visar omtanke, förståelse och empati.


Då är det bra att Medograf finns, som är en community med syfte att skapa en bättre hälsa, egenvård och vardagsliv. Ett ställe som man som individ kan vända sig till för att få hjälp och stöd av andra med liknande livssituationer, helt anonymt.


Företaget och konceptet startades 2017 med syfte att just lyfta fram all den kunskap och erfarenhet som finns hos människor som idag lever under någon form av sjukdom eller ohälsa. Grundtanken kom från en läkare, Joachim Werr och hans övertygelse om att personer med diagnoser och dessas anhöriga besitter en stor kompetens att hjälpa andra människor, men att det saknades något för att detta skulle nå ut till människor och få det att fungera.- Det var då plattformen Medograf föddes.


Det är en community som helt enkelt parar ihop människor med varandra, men även anknyter föreningar och vård som är viktiga delar för att människor ska skapa sig en bättre hälsa.


Att skapa denna plattform är så bra, eftersom den sociala aspekten och tillhörigheten just är så otroligt viktig för att en människa ska må bra. Framförallt när så många individer idag saknar just denna pusselbit i sitt liv, för att man har en ovanlig diagnos, är ensam eller har det svårt att prata om sin sjukdom med någon som inte har den själv eller förstår vad man går igenom.


Framförallt är den bra såhär under covid-19, då det numera finns en grupp för Covid-19 där man kan diskutera symtom, situationen i världen, tankar, känslor och mycket annat som beror den pandemi vår vardag präglas av just nu.


- Jag rekommenderar att man testar plattformen. Och kom ihåg, den är helt ANONYM!

0 comments