Sex bra tips att ta med sig i rollen som ledare för att förebygga psykisk ohälsa.

Att bära rollen som arbetsgivare, ledare, chef eller tränare kommer med ett stort ansvar. Som ledare för en grupp bär man inte enbart ansvar över att saker bli utförda på ett visst sätt, utan även för allas mående och trivsel.

Detta innebär att man som ledare på många olika sätt är med och bidrar till den psykiska hälsan. Att man bär förmågan att bidra till förändring som förebygger att kamrater far illa av den psykisk ohälsan och att insjukna kan rehabilitera sig snabbt tillbaka från mörkret.


Men för att detta skall fungera krävs det att man vågar trotsa tabut kring denna ohälsa och istället öppet börjar samtala kring den. För idag är den psykisk ohälsan trots allt den vanligaste folksjukdomen. – Här nedan har jag listat sex bra tips att ta med sig framöver som ledare.


1. Var närvarande.


Sitt inte bara på kontoret, utan var i rörelse ute bland dina kamrater/medarbetare. Visa att du finns där för dom och erbjud din hjälp.

Motivera och guida.


Bjud till ibland med go-fika eller något annat gott för att visa din uppskattning till arbetet dem gör.


2. Stötta medarbetare.


Visa att du bryr dig och erbjud en extra hand till de som kan tänkas behöva en. Att vara ledare innebär att ha förmågan att stötta och guida sina kamrater. Både genom framgång och motgång.

Ser du att någon verkar må dåligt, ta tiden till ett enskilt samtal och fråga hur det står still och om du kan göra något för att stötta upp. Var en god lyssnare och guida vidare till eventuell hjälp. – Följ sedan upp med samtal igen för att se hur allt utvecklas.


3. Ha ett öppet klimat.


Även om nästan alla har en värdegrund liggandes på arbetsplatsen, så är det viktigt att den också följs. Det räcker inte med att fina ord finns på papper, utan det måste även aktivt arbetas med den.


Följ den och skapa en trygg och härlig miljö. Att följa värdegrunden medför även att ett mer öppet klimat kommer utformas och att man känner att det är okej att prata mående och känslor.


4. Interna utbildningar.


Skapa regelbundna utbildningar åt dina medarbetare, där psykisk ohälsa på olika sätt lyfts fram. Gör dom medvetna om vad det är och vad man som enskild individ kan göra för sig själv för att förebygga att den bryter ut.


Som ledare är det även bra att gå lyssna på olika föreläsningar som handlar om psykisk ohälsa. Allt för att bredda sin egna kompetens inom ämnet, för att på det viset ha mer förståelse och kunskap om hur man skulle kunna hjälpa någon som hamnar där i träsket.


Ett annat supertips är att anordna mindre aktiviteter för hela gruppen, där sammanhållning och tryggheten byggs upp och bevaras. Allt för att bibehålla ett öppet klimat och ha trevligt tillsammans som grupp.


5. Skapa struktur och tydliga arbetsuppgifter.


Se till att ha struktur på plats. Sätt upp tydliga mål och arbetsuppgifter samt var tydlig med vad som förväntas av varje medarbetare. Att ha tydliga arbetsuppgifter förebygger inte bara stress och ohälsa, utan gör även miljön trevligare och hälsosammare.


6. Använd företagshälsan.


De flesta arbetsplatser är anslutna till något som heter företagshälsa. Använd detta, för om den psykisk ohälsan är av lättare grad och företagshälsan kontaktas tidigt, kan detta vara tillräckligt med stöd för en sjuk medarbetare ska lyckas bli frisk igen.

Oavsett om dessa kan hjälpa till eller inte är det alltid bra att ta kontakt med företagshälsan för att prata och diskutera med rehabsamordnare som kan slussa vidare till rätt ställe.

Är ditt företag eller liknande inte ansluten till någon företagshälsa. Var tydlig med att du som arbetsgivare står för sjukvårdskostnaden som uppkommer. Detta kan få personen att ta hjälp.


Vad är dina bästa tips till bra ledarskap? Skriv gärna en kommentar nedan.

0 comments