TILLSAMMANS KAN VI NÅ NOLLVISIONEN

1588 - förra årets statistiksiffror på antal personer som lämnat ett stort tomrum efter sig hos många kvarlevande människor. cirka 1078 av det totala antalet var män och resterande 510 var kvinnor.


Låt oss inte glömma att dessa siffror är inte bara statistik utan även representerar något som tidigare var levande - något som likt oss bestod av kött och blod och som djupt där inom sig bakom mörkret hade egna drömmar och mål med livet.


Dessa människor ville garanterat inget hellre än att fortsätta leva, upptäcka allt som varje dag kunde erbjuda och undvika att lämna efter det tomrum som idag skapats av deras frånvaro, men det ofantliga lidande blev för stort.


- Den psykiska ohälsan blev för mäktig. Mörkret vann kampen.


Låt oss hjälpas åt att försöka ändra på detta och minska sifferantalet så att fler får vinna kampen mot psykisk ohälsa, fortsätta upptäcka morgondagen och det härliga med livet har att erbjuda.


Hur ska vi då arbeta? Jo, genom aktivt arbete innehållande kunskapsspridning, utbildningar, engagemang, kommunikation, stöttning och gemenskap. Vi behöver också fortsätta släppa tabun och stigmat kring psykisk ohälsa och framförallt självmord och börja samtala om det.


Människan är ett flockdjur. Vilket betyder att hen behöver kommunikation, fysisk kontakt och närhet med andra samt få känna gemenskap och tillhörighet. Dessa beståndsdelar är viktiga för människan och hälsan.


- Låt oss därför framöver skapa fram detta för varandra - istället för att vara egocentrisk.


Tillsammans kan vi i slutändan nå den nollvision som regeringen tog fram för tolv år sedan. Är du med?

0 comments