Undvik skapa ouppnåeliga mål och må bättre!

Vill du hjälpa dig själv att må bra och nå din fulla potential? - Undvik då att skapa orealistiska förväntingar eller ouppnåeliga mål.


I den mänskliga vardagen är det väldigt lätt att man som person halkar in i spåret och följer strömmen med att sätta upp höga krav och förväntningar på sig själv, både inom arbetet, det sociala och familjen.


Ibland är det nästintill omöjligt att undvika att inte hamna i detta träsket. Varje enskild har mängder av olika punkter om dagarna som måste utföras, utöver överfyllda kalendrar och familjescheman, parallellt med olika ideal och de tusentals självreflekterande frågor man söker svar på om hurvidare man kommer bli en bra förälder eller inte eller är tillräcklig som partner.


Allt detta skapar, helt naturligt många gånger starka reaktioner och känslor, som i sin tur bygger upp orealitsiska förväntingar och ouppnåeliga mål en själv - det skapas en ohälsa som leder oss in en skev bild och tro på perfektion och vår kapacitet som människa.


Vad bör man som människa istället försöka fokusera på för att undvika att dra på sig denna ohälsa då?


Jo, genom att subtrahera ordet ”måste” och istället addera ordet ”vill” i de mål, uppgifter och förväntingar du sätter upp, parallellt med att fundera på vem du sätter upp dessa för - är det för dig själv eller andra? Andra steget är att fundera på om det verkligen är ett mål du själv vill uppnå och därefter sätta upp mindre delmål som gynnar din vandring uppåt.


Genom att försöka arbeta med sig själv på detta sätt uppkommer en lättare typ av scenario som medför att man som indvid får det enklare att skapa realistiska och uppnåeliga mål i livet - som istället för enskilda ”skyldigheter” blir till enskilda ”val”.


Framförallt bör vi som människa skapa insikt och acceptans i att livet ständigt förändras och utvecklas, vilket innebär att även våra tidigare satta mål och förväntingar även ständigt förändras. Så oavsett hur frekvent du kanske försöker uppnå ett mål du satt, så kan det hela målet förändras och helt plötsligt bli ouppnåeligt.


När vi kommit ändå hit och kan börja fatta mer hållbara beslut, så kommer vår mänskliga hälsa främjas och vi kommer uppnå vår fulla potential!

0 comments