UPPTÄCK KRAFTEN BAKOM DEN INRE KOPPLINGEN

Ibland måste vi stanna upp, sluta våra ögon och blicka inåt för att skapa oss en tydligare bild av vår egen verklighet - vart är vi på väg? Vad säger vår inre röst?

Vi omringas dagligen av osäkerhet, åsikter och kaos som påverkar oss och våra sinnen fångar upp mängder av dessa om dagarna som formar oss som männsika och våra handlingar. ”Sinnet är mer än bara en skapelse från din hjärna”, sa den grekiska läkaren Hippokrates.


Allt du är finns i ditt sinne och detta är lätt att glömma i den stressiga och kravfulla vardagen vi lever i om vi inte arbetar på vår inre koppling.

Vi behöver en paus, en liten stund om dagarna för oss själva, där fokus läggs inom oss till att bättre bearbeta intryck, med målet att skapa oss ett bättre välmående och harmoni.


Detta genom skapandet av en inre koppling till vårt eget varande. Där allt från självkänsla och självförtroende till emotionell hantering, meningsfullhet och självacceptans involveras och ses över. Vi vill koppla bort tid och rum och lyssna på vad den inre rösten och medvetandet säger dig.


Säger den positiva saker? - då lever du i absolut harmoni. Är rösten däremot negativ, känn inte skam. Du är inte ensam. Vi är många som gärna försätter oss där nere och låter negativtet förgifta oss och skapa rädlsa och osäkerhet.


Detta går dock att ändra på, genom att stänga av rösten så fort den blir negativ, genom att påtala för dig själv, högt eller tyst, att du duger precis som du är, att det du gör är tillräckligt och att du inte behöver vara perfekt eller på topp varenda sekund om dagarna. Vid behov upprepas processen tillsdess att den inre dialogen ger med sig och inser att även du förtjänar harmoni och välbefinnande.


Att skapa fram en hälsosammare inre koppling genom självacceptans och självinsikt kommer gynna dig på många olika sätt genom livet.


Ta därför en stund för dig själv framöver. Låt hjärnan bearbeta sinnesintryck och fokusera på att försöka identifera dimensionerna av intrycken med mål att finna en bättre koppling till ditt eget varande och hälsotillstånd.


Under processen finns även möjlighet du upptäcker att eventuella kroppsliga besvär har en koppling till din inre röst och hjärnans sinnesuttryck.


Trycket du haft över överbröstet under en längre tid eller magsmärtan, kanske har varit en produkt av rädsla eller ångest.


Genom identifieringen blir saker tydligare och ger dig en läkande kraft så att du framöver får känna harmoni och balans. - för även du förtjänar att må bra.


Ta tid till din inre koppling och upptäck vad den kan ge dig och din hälsa.


0 comments