Varningstecken att observera vid psykisk ohälsa!

Det kan vara svårt att som utomstående upptäcka att någon annan mår psykisk dåligt. Människan är otroligt duktig på att dölja detta mående för att inte behöva känna sig utelämnad.

Samtidigt är det fortfarande heller inte helt självklart vad som definierar psykisk ohälsa, som inte karaktäriseras av mer kända diagnoser.Psykisk ohälsa är fortfarande ett typiskt uttryck att använda sig av när man pratar om diagnoser som psykossjukdomar, depressioner, panikångest, anorexi, bulimi, utmattning och utbrändhet.


Men psykisk ohälsa kan vara så mycket mer än de ovanstående diagnoserna. Vilket innebär att det inte alltid finns en tydlig diagnos att fastställa. Utan psykisk ohälsa kan beröra mer allmänna problemområden.

- Den kopplas in när en människa inte längre förmår sig på att klara av sin vanliga- eller inte får möjlighet att ha en normal vardag.


Det kan vara problemområden som sömnstörningar, generell ångest, stress, nedstämdhet, irritation, trötthet, hyperaktivitet, andra förändringar i personligt beteende, avvikande apati från det normala eller orolighet.


Detta innebär att man som utomstående med detta i åtanke lättare kan en annan form av klinisk blick när det kommer till misstänkt psykisk ohälsa.Andra varningsklockor som också kan vara bra att observera och vara uppmärksam på kan vara följande:


  • Drar sig personen undan.

  • Självmordstankar.

  • Prat om döden.

  • Mer lycklig än tidigare.

  • Tappat intresse för tidigare intressen

  • Förändrat eller ökat intag av droger eller alkohol.


Alla avvikande tecken bör tas på allvar! Ett snabbt agerande bör alltid göras för att personen ska få snabb hjälp och vård, med förutsättning att komma tillbaka till en normal fungerande vardag igen, utan psykisk ohälsa.


Det är viktigt att komma ihåg att man aldrig gör något fel i att agera efter sina egna tolkningar, även om det skulle visa sig vara en felbedömning av personen man tytt att hen bär på psykisk ohälsa.


0 comments