71. Fredagsintervju: Johnny Federley Kroneld.

Johnny Federley Kroneld, 40, är en levnadsglad och super-energisk snubbe. Han arbetar som marknadsansvarig på Barncancerfonden. Ett spännande, inspirerande och krävande arbete som ger honom mycket positiv energi. Utöver sitt arbete, ger han sin tid åt både ett antal styrelser så som RFSL såväl som löpträning.Johnny bor på Kungsholmen i Stockholm och i hans liv finns en 8-årig dotter, 2 vackra Grand Danois-hundar och 2 katter. Han har även funnit kärleken på nytt hos entreprenören Alexander Erwik.


Trots att han idag lever ett härligt och lyckligt familjeliv, så har även han genom åren många gånger stött på psykisk ohälsa.


- Det finns så mycket jag skulle kunna säga om psykisk ohälsa. Det är så brett. Allt från panikångest, stressrelaterade besvär till depression, personlighetsstörningar och utmattningssyndrom. Listan är lång!


Genom mina år har jag främst stött på den på arbetsplatser, både från nära vänner till kollegor och chefer.


Han forsätter med att berätta att även han kan känna tendenser till att den mentala hälsan sviktar, något som ger upphov till sjunkande engagemang och sömnbesvär.


- Jag har själv vad man kan kalla det alltid varit en "duktig pojke".


En person som alltid varit väldigt prestationsinriktad, vilket gör att jag behöver vara noggrann med att uppmärksamma och agera på olika signaler.


Detta är förstår OK att vara. Det kan innebära en rad positiva effekter. Inte bara negativa. Men i mitt fall kan det vid för mycket övertid på jobbet innebära att jag känner att mitt engagemang sjunker och att sömnen rubbas. När detta sedan blir återkommande så gäller det att agera tidigt och skapa en förändring.


Även om prestationsinriktning som sagt kan vara positivt och hjälpa människan att både fokusera och prestera bättre, så kan det också skapa en negativ stress som under en längre period utan återhämtning kan resultera i sjukdom.


Det är därför viktigt att förebygga och reflektera kring hur man mår.


Vart skulle du då säga gränsen går för vad som klassificeras som psykisk ohälsa respektive inte?


- Det är svårt att svara på då jag tror att det är väldigt individuellt.


Man är så olika och sårbara för påfrestningar. Det är så mycket som kan påverka. Kriser av olika slag som skilsmässa, ekonomiska utmaningar och kroppslig sjukdom som kan leda till psykiska besvär.


Men när det går så långt att det får en negativ påverkan på en individs liv så att livskvalitén försämras så är det psykisk ohälsa.


Johnny arbetar själv mycket inom det som har med ledarskap att göra och är tydlig med att påpeka att man som ledare har ett ansvar att fokusera på sina medarbetares mentala hälsa.


- Jag tänker också nu med tanke på hur COVID-19 och dess påverkan på samhället och yrkeslivet. Med det rådande läget vi har nu är det ännu viktigare att finnas där för medarbetarna.

Ett gott ledarskap upplevs på många sätt ha en positiv effekt på medarbetares välmående, som resulterar i att psykisk ohälsa går att förebygga på arbetsplaster och snabba på eventuell rehabilitering hos de som insjuknat.


- Så är det. Det är mycket som ingår i gott ledarskap.


Allt från en Positiv inställning (glädje smittar), fokuserad personlighet (inte lägga energi på småsaker som inte är avgörande). Självförtroende (inspirerar ditt team) med positiv ton. Transparens likaså (var dig själv) som jag ofta tjatar om (fråga mina kollegor!) och Innovation (var lösningsorienterad och gillar att anta utmaningar). Du behöver också vara en Kommunikatör, bar noga med att lyssna in och fundera kring infon du fått. Ta Ansvar, människor vågar lista på och följa en person som står upp för sina misstag. Många av de här egenskaperna (eller kanske kombinationen) kommer att bidra positivt till bl a den psykiska hälsan hos dig och ditt team.


Han forsätter med att lägga fokus på vad man mer som ledare kan göra för att bidra till medarbetares välmående och samtidigt förebygga den psykiska ohälsan.


- Eftersom det finns ett klart samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning så finns det mycket ledare (arbetsgivare) kan göra i frågan om psykisk ohälsa.


Samtidigt är det ju inte helt okomplicerat gällande sambandet mellan arbete och psykisk ohälsa. Både faktorer från arbetslivet och privatlivet spelar en roll. Det går att göra skillnad för individen och arbetsförhållanden. Det är enkelt att säga att man ska ge stöd, inkludera, försäkra sig om balans mellan arbetet och fritiden och ha tydliga mål plus en stark känsla av anställningstrygghet. Men allt detta är avgörande och viktiga delar i rollen som ledare. Jobba på det konstant!


Mycket av senaste årens trender är att prata om psykisk ohälsa, men det är enligt Johnny själv på en ytlig nivå som egentligen inte tar itu med problemen riktigt.


- Vi behöver utbilda ledare till att både arbeta förebyggande samtidigt som vi scannar av vad som är signaler på ohälsa. Det borde vara en obligatorisk del av ledarskapet på alla arbetsplatser. Men tillbaka till det jag pratade om först, vi måste våga prata om det och den som lider av psykisk ohälsa måste få känna att det personer lyssnar på riktigt. Bort med stigmatiseringen.


Vad skulle då ett bra ledarskap innebära för en arbetsplats?


- Ett lyckligt team av medarbetare som älskar att gå till jobbet och känner sig inspirerade när de stiger upp om morgnarna! Då kommer även organisationen att förmedla den känslan utåt och uppnå sina mål.


Vilka är dina tre främsta tips på hur man ska tänka och agera för att bli en mer positiv och bra ledare?


- Mycket av det som jag nämnde tidigare. Men om jag ska välja 3 tips så blir det spontant:

  1. Utveckla dina medarbetare. Det bygger även relationen till din omgivning.

  2. Visa på tydlig vision. Vart är vi på väg och vad arbetar vi med just nu såväl som på sikt.

  3. Uppmuntra individer i din omgivning till att vara/bli innovativa. Tänk nytt och testa!

Mycket handlar alltså om att hela tiden försöka vara motiverande och inspirerande ledare, men vilket sätt är specifikt det bästa sättet att motivera?


- Få personer att känna att de kan och har potential! För det har ALLA på olika sätt. Visa att du som ledare ser det. Otroligt viktigt. På köpet kommer du också att inspirera dig själv + andra ledare och blir en ännu bättre ledare.


Innan vi avslutar denna intervjun vill jag fråga dig om du tycker det stämmer att många personer i ledarroller saknar kunskap och inblick till den psykiska ohälsan.


Media framställer det som att många inte förstår eller kan se de varningstecken som finns bland medarbetare. Ligger det någon sanning i detta påstående?


- Det kan det nog göra.


Jag tycker att det är först på senare år som vi, oavsett om det gäller privatlivet eller yrkeslivet har pratat om psykisk ohälsa. Det gäller även ledarskapsrollen och kunskap om psykisk ohälsa. Sedan får man inte glömma att ledare även drabbas av psykisk ohälsa av en mängd anledningar, vi är alla människor som känner av livet.


Organisationer måste utbilda och utveckla sina ledare samt ge dem utrymme att vara goa ledare, inte enbart fokusera på resultat och vinst. Goda resultat kommer när en organisation mår bra.

0 comments